Maszyny rolnicze

Maszyny rolnicze firmy Tehnos będące owocem własnej wiedzy, rozwoju i testów, cechuje solidna konstrukcja, wszechstronna funkcjonalność oraz długi okres eksploatacji.

Współczesna realizacja techniczna i dizajn oraz opatentowane rozwiązania stanowią gwarancję wysokiej jakości i niezawodnej pracy.

Kilka najważniejszych opatentowanych rozwiązań

Wirnik Low Vib – LW

Opatentowane rozmieszczenie bijaków na wirniku zapewnia mniejsze źródło wibracji. To oznacza spokojną pracę i dłuższy okres eksploatacji kosiarki. Diagram pokazuje minimalne naprężenia zginające i deformacje.

Patent Low Vib umożliwia szybsze obroty wirnika z większą prędkością obwodową, co wyraźnie poprawia efekt mulczowania.


Nachylony podwójny przegub

Opatentowany model podwójnego przegubu zapewnia, w przypadku napotkania przeszkody, równomierne i równoczesne odejście i podniesienie bocznej kosiarki bijakowej. Dzięki temu bezpiecznie omija przeszkodę. Powrót maszyny do pozycji roboczej zapewniają zamontowane sprężyny rozciągowe.

Hydrauliczny system bezpieczeństwa

Opatentowany hydrauliczny system bezpieczeństwa przesunięcia równoległobocznego zapewnia, w przypadku napotkania przeszkody, przesunięcie kosiarki bijakowej bocznej i odciążenie układu zawieszenia. Model aktuatora hydraulicznego zapewnia maszynie powrót do pozycji roboczej.

Kosiarki bijakowe

Kosiarka bijakowa to maszyna przeznaczona do mulczowania pozostałości roślin powstałych przy pracach polowych, uprawie winorośli, pracach sadowniczych, służy także do czyszczenia innych powierzchni rolnych, komunalnych czy infrastrukturalnych.

UPRAWA ZIEMNIAKÓW

Automatyczna i półautomatyczna sadzarka do ziemniaków, kultywator oraz kopaczka do ziemniaków to maszyny przeznaczone do mniejszych powierzchni rolnych.

UPRAWA PÓL

Kultywator do różnego rodzaju upraw i rozsiewacz nawozów sztucznych są przeznaczone do uprawiania pól przez cały rok.

Czy masz pytanie  Czy potrzebujesz pomocy?

Z przyjemnością Państwu pomożemy i przekażemy wszystkie dodatkowe informacje.

Wyślij zapytanie